Ünvan         : Beldetaş Belde Sağlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticaret Sicil No : Adana/  23898

Tescilli Adres     : Reşatbey Mah. 62005 Sok. Asma Kat No: 20/11 Seyhan/ ADANA

Ş

irketimiz Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin daha ucuz ve kaliteli bir şekilde halka intikalini sağlamak, belediye hizmetlerinin en iyi ve verimli bir şekilde yürütülmesi için 14.03.1991 tarihinde tescil edilerek Beldetaş Belde Sağlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adı altında kurulmuştur. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin %99.81, Adana ASKİ Genel Müdürlüğünün %0.07, Yeni Adana İmar A.Ş’nin %0.04, Altın Koza A.Ş.’nin %0.01, ve Adana Ulaşım A.Ş.’nin %0,06 hisse yapısına sahip şirketimiz beş ortakla faaliyetini sürdürmektedir.

Belediye İktisadi Teşebbüsü olan şirketimiz kuruluşundan itibaren Adana Büyükşehir Belediyesi Basımevi ünitesinde, başta ortaklarımız olmak üzere çevremizdeki kurum ve kuruluşların her türlü basılı evrak ihtiyaçlarını ucuz ve seri bir şekilde yapmıştır. Adana halkının ihtiyaçlarını ucuz bir şekilde karşılamak amacıyla bünyesinde market işletmiştir.

Şirketimiz kaliteli, hijyenik, sağlıklı şişe su üretmek için, uluslararası standartlarda en son teknolojiye sahip makineler alarak, özellikle Orta Doğu ülkelerine ihracat yapmak amacıyla Çatalan İçme Suyu Şişeleme Dolum ve Paketleme Tesisi (ÇATALAN SU) kurmak için 30.06.2008 yılında başlattığı inşaatı 2009 yılında tamamlamıştır.

15/03/2013 tarih ve 71 sayılı Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis kararı ile 08/05/2013 tarih ve 3759 sayılı Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen kararına istinaden “Elektronik Ücret Toplama Sistemi” 10 yıl süre ile şirketimize devir edilmiştir. 23/10/2013 tarihinde 2886 sayılı  Devlet İhale kanununun 35.maddesinin (a) bendine göre  Açık İhale Usulü ile yapılan “Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip/ Yolcu Bilgilendirme Sistemi İşletilmesi İşi” ihalesi Kent Kart Çukurova Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.‘ye yaptırılmaktır.

ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA VE ARAÇ TAKİP / YOLCU BİLGİLENDİRME OTOMASYON SİSTEMİ İŞLETİLMESİ” işi kapsamında işin sağlayıcısı olan Kent Kart Çukurova Elektornik San. ve Tic. A.Ş. ile  Adana RTS Sistemi Metro İstasyonlarında kullanılmak üzere 18 adet Kart Dolum Otomatı şirketimiz tarafından işletilmektedir.

ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA VE ARAÇ TAKİP / YOLCU BİLGİLENDİRME OTOMASYON SİSTEMİ İŞLETİLMESİ” işi kapsamında şirketimiz tarafından 10 adet yaptırılan  ve 10 yıl süre ile bakımı ve temizliği şirketimiz tarafından yapılan akıllı klimalı kapalı duraklar reklam uygulama yolu ile kiraya verilmektedir.

Şirketimiz bünyesinde 2015 yılında kurulan ve o tarihten itibaren hizmet veren Beldetaş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla kamu tarafından kurulan Türkiye’nin ikinci OSGB firmasıdır.

Şirketimizin Adana ASKİ Çatalan İçme suyu Arıtma Tesisi hudutları içerisinde yer alan su şişeleme ve paketleme tesisinin aktif hale getirilmesi için taşınması kararına müteakip yapılan çalışmalar sonucunda Adana Yedigöze mevkiinde su kaynağına ait yasal izinler alınmış ve bu kaynaktan su üretip şişeleme yolu ile satılması için yönetim kurulu kararına istinaden yapım işi ihalesi ile Pozantı İlçesinde 2016 yılında yeni bir “Su Şişeleme ve Paketleme Tesisi” yapılmıştır.

Faaliyetlerimiz Hakkında ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.

ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA VE ARAÇ TAKİP / YOLCU BİLGİLENDİRME OTOMASYON SİSTEMİ İŞLETİLMESİ” işi kapsamında işin sağlayıcısı olan Kent Kart Çukurova Elektornik San. ve Tic. A.Ş. ile  Adana RTS Sistemi Metro İstasyonlarında kullanılmak üzere 18 adet Kart Dolum Otomatı şirketimiz tarafından işletilmektedir.

ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA VE ARAÇ TAKİP / YOLCU BİLGİLENDİRME OTOMASYON SİSTEMİ İŞLETİLMESİ” işi kapsamında şirketimiz tarafından 10 adet yaptırılan  ve 10 yıl süre ile bakımı ve temizliği şirketimiz tarafından yapılan akıllı klimalı kapalı duraklar reklam uygulama yolu ile kiraya verilmektedir.

Şirketimiz bünyesinde 2015 yılında kurulan ve o tarihten itibaren hizmet veren Beldetaş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla kamu tarafından kurulan Türkiye’nin ikinci OSGB firmasıdır.

Şirketimizin Adana ASKİ Çatalan İçme suyu Arıtma Tesisi hudutları içerisinde yer alan su şişeleme ve paketleme tesisinin aktif hale getirilmesi için taşınması kararına müteakip yapılan çalışmalar sonucunda Adana Yedigöze mevkiinde su kaynağına ait yasal izinler alınmış ve bu kaynaktan su üretip şişeleme yolu ile satılması için yönetim kurulu kararına istinaden yapım işi ihalesi ile Pozantı İlçesinde 2016 yılında yeni bir “Su Şişeleme ve Paketleme Tesisi” yapılmıştır.

Şirketimiz ayrıca ana sözleşmedeki konu ve amaçlarını genişleterek mali ve ticari her türlü taahhüt işleri yapmaktadır.

Şirketimiz kamu şirketi olması sebebi ile ve kuruluş amacına göre, Adana Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruşlarının açmış olduğu ihalelere katılarak bu kurumların hizmetlerini yerine getirirken ticari karı ikinci planda tutarak gerek kamu yararına gerekse sosyal sorumluluk ilkesine göre hareket ekmektedir.