Beldetaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kamuran KARACA, Yönetim Kurulu Başk. Yard. Reşit KARAKUŞ ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet GÖKPINAR  Beldetaş OSGB personelleri ile toplantı yaparak,  OSGB personellerimizin iş sağlığı ve güvenliği haftasını kutladılar. Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Kamuran KARACA toplantıda İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası ile ilgili sunum ve konuşma yaptı.

“Günümüzde teknoloji, sanayileşmeyi hızlandırmakta, bununla birlikte oluşan artı değer, toplumların refah düzeyini yükseltmektedir. Ancak bu gelişme ile birlikte, teknoloji, çevreyi ve çevreyle birlikte çalışanların da sağlık ve güvenliklerini tehdit etmektedir. Bizim gibi sanayileşmesini tamamlayamamış,  demokrasi kültürü gelişmemiş, eleştiri, öneri ve denetim sistemlerinin gelişmediği ülkelerde bu tür girişimler maalesef istenilen düzeyde değil.

İş kazalarının işçi, işveren, işletme ve ülke ekonomisine büyük maliyetleri vardır. Ülkemizde iş kazaları önemli bir sorun olarak gündemdeki yerini korumakta olup, her yıl binlerce iş kazası oluşmakta ve bunun sonucunda bir çok ölüm ve yaralanma ile büyük maddi kayıplar meydana gelmektedir.

İnsana verilen değerin bir ölçüsü olarak iş sağlığı ve güvenliği konusu, hepimize ciddi sorumluluklar yüklüyor.

Ülkemizde;

  1. Her altı dakikada 1 iş kazası meydana gelmekte,
  2. Her iki buçuk saatte 1 çalışan sakat kalmakta,
  3. Her altı saatte de 1 çalışan ölmektedir.
  4. İstatistiklere göre iş kazalarında dünyada 3. Avrupa’da 1. Sırada yer almaktayız.

ILO rakamlarına göre; Dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunmakta. Dünyada; her 15 saniyede 1, her gün yaklaşık 6 bin işçi iş kazaları veya meslek hastalıkları sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Her yıl yaklaşık 360 bin kişi iş kazası, 1 milyon 950 bin kişi ise meslek hastalıklarından dolayı hayatı sonlanmaktadır.

30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Kamu ve özel sektör ayırımı gözetmeksizin bütün çalışanlar kanun kapsamına alındı.

6331 sayılı kanun kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi iştiraki Beldetaş A.Ş. bünyesinde 16 uzman 7 iş yeri hekimi ve 2 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 25 profesyonelimizle belediye personelleri ve özel sektör olmak üzere toplam 7500 çalışana hizmet vermekteyiz. Yine Beldetaş A.Ş. imkanları ile yılda 4500 işe giriş ve sağlık taraması yapmaktayız. Büyükşehir Belediyemizin bir iştiraki olarak üzerimize düşen sorumluluk doğrultusunda yaptığımız çalışmalar ile iş kazası ve meslek hastalıklarında sıfır kaza sıfır meslek hastalığı hedefimizdir.

4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlanan bu günlerde,  Kazasız, sağlıklı ve güvenli günler  paylaşmak dileğiyle.”