BELDETAŞ BELDE SAĞLIK SAN. VE TİC. A.Ş.
Turgut Özal Bulvarı Polis Evi Kavşağı Satış Büfesi
KİRALAMA İLANI

KİRALANAN GAYRİMENKULÜN

Kiralanan Büfenin Adresi : Güzelyalı Mah. Turgut Özal Bulvarı Polis Evi Kavşağı

Kiralanan Şeyin Cinsi   : Ahşap Doğrama Satış Büfesi 15m2( Ön Cephe 5 metre x Yan Cephe 3 metre)

KİRAYA VEREN / MÜLK SAHİBİ
Adı Soyadı/ Ünvanı  : Beldetaş Belde Sağlık San.ve Tic. A.Ş.
T.C. Kimlik / Vergi No : Ziyapaşa Vergi Dairesi / 162 004 82 77
Telefon/ Faks   : 0.322 457 36 00 /  0.322 457 37 76
Kiraya Verenin İkametgahı    : Reşatbey Mah. Beş Ocak Cad. Arat Apt. Kat :1 No:2     Seyhan /  ADANA

KİRALAMA KONUSU
Mülkiyeti Beldetaş A.Ş.ye ait Turgut Özal Bulvarı Polis Evi Kavşağında bulunan satış büfesinde yumurta, muhtelif süt ürünleri, doğal gıda ürünleri,  her türlü  yiyecek  ve  her türlü alkolsüz içeceklerin ve Kentkart satılması şartı ile büfenin pazarlık usulü ile kiraya verilmesi
Kiranın Son Teklif Tarihi: 02.09.2019
Kiranın (Akdin) Başlangıcı  :  15.09.2019
Kira Müddeti (Akdin Süresi) : 15.09.2021 Tarihine Kadar 2 (İki) Yıldır
Kira Karşılığı (Muhammen Bedel): KDV Dahil 25.000,00 TL/YIL (Yirmibeşbin Türk Lirası)+KDV

Kira Artışı: Kira bedeli 1 yıllık süre karşılığında belirlenmiş olup bu süre içinde artış yapılmayacaktır. Ancak kira süresinin uzatılması halinde Devlet İstatistik Enstitüsünce artışının yapılacağı ayda yayınlanan Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması sureti ile hesaplanacaktır.
Kira Karşılığının Ne Şekilde Ödeneceği: Kira ödemesi peşin ödenecek olup Beldetaş Belde Sağlık San. ve Tic. A.Ş. banka hesabına yatırılacaktır. Kira bedeli KDV hariç olup idare tarafından fatura kesilecektir. Kira ödemesi KDV hesaplanmış olarak ödenecektir.
Kiralanan Şeyin Kullanım Şekli: Yiyecek-içecek ve her türlü doğal gıda ürünleri satış büfesi
Kiralanan Şeyin Şimdiki Durumu: Sağlam, tam, tüm elektrik tesisatı, kapılar ,otomatik kepenk sistemi, tabelalar kusursuz çalışır, temiz ve kullanılmaya elverişlidir.Kiralanan Şey İle Beraber Teslim Olunan Demirbaş Eşyanın Beyanı: 1 adet 15m2 Ahşap Satış Büfesi, 2 adet led kayan yazılı tabela, 1 adet ışıklı Büyük Tabela, 1 Adet  Altus Marka 12 BTU Hitachi Split Klima, 1 Adet Otomatik Kepenk , 1 Adet 2 Kapılı Ahşap Dolap, 2 adet Mutfak Masası ve 2 adet Sandalye, 1 Adet Tek Kapalı Şenocak Marka Su İçeçek Dolabı, 1 adet 2 Kapılı Şenocak İçecek Dolabı
GENEL ŞARTLAR
1. Kiracı, büfeyi özenle kullanmak zorundadır.
2. Kiracı, yapmış olduğu iş ile ilgili müşterilere karşı iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.
3. Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.
4. Kiracı, kiraya verenin-mülk sahibinin yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır.
5. Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiraya verene-mülk sahibine haber vermek zorundadır.
6. Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiraya verene-mülk sahibine bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.
7. Kiracı, kendisine tebliğ edilen hususları, kiraya verene-mülk sahibine haber vermek zorundadır.
8. Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.
9.Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiraya verene-mülk sahibine, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. 10. Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiraya verene-mülk sahibine teslim etmek zorundadır. Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiraya verene-mülk sahibine ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.
11. Kiralanan yerin iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.
12. Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.
13. Kiracı, kiralanana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiraya verenden-mülk sahibinden isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiraya verene-mülk sahibine teslim etmek zorundadır.
14. Kiracı, kiraya verenin-mülk sahibinin yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere tadilat ve donanımları yaptırabilir.
ÖZEL  ŞARTLAR
1. Kiracı kiralananı kısmen veya tamamen başkasına devir ve ciro edemez.
2. Kiracı kiralanan gayrimenkulde mal sahibinin haberi ve izni olmadan tadilat yapamaz. Kiralanan, büfe sözleşme konusu dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.
3. Kiracı kontrat bitiminde Kira bedelini, kira süresinin uzatılması halinde Devlet İstatistik Enstitüsünce artışının yapılacağı ayda yayınlanan Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması sureti ile hesaplanacaktır.
4. Elektrik, Su, Telefon, İnternet ve Doğalgaz, vb. büfeye ait tüm giderler ile İlan Reklam Vb. Çevre Temizlik Vergisi kiracıya aittir.
5. Kiracı, kiralayanın alacağı kararlara aynen uyacaktır.
6. Kiracı, kiralananı boşaltmak istediği takdirde en az Bir Ay evvelinden kiralayana ulaşacak şekilde bildirmeyi taahhüt eder.
7. Kiracı kira bedelini yapacağı tamirata mahsup edemez.
8. Kapılar, vitrinler, demirbaşlar ile taşınmazın boya ve badanası sağlam, tam ve kullanılmaya elverişli olarak teslim edilmiştir. Kiracı kiralanan gayrimenkulü tahliye ederken vermiş olduğu zarar ve ziyana ait meblağ ile ödenmemiş bulunan Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon borçları kalan miktarı kiracı Kontrat Başlangıç tarihi itibariyle kabul ve eksiksiz ödemeyi taahhüt eder.
9. Kiracı, mevcut elektrik aboneliğini ve sonradan abone olunması istenmesi halinde su, telefon ve internet vb. abonelik işlemlerini kendi adına yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopilerini kiralayana verecektir. Elektrik aboneliği için geçen sürede kullanmış olduğu elektrik tutarı kiralayana yansıtılarak fatura edilecektir.
10. Sözleşme bitimine kadar olan tüm gider ve borçlar mal sahibine aittir.
11. Kira  taksitlerinin vade  tarihinden itibaren ödenmemesi halinde, bedelleri muacceliyet kesbeder ve bu hal kiracı tarafından gayrimenkulün tahliyesi sebebi olarak peşinen kabul edilir.